Logo Lyreco
Den nye normen for kontorer etter COVID-19

Den nye normen for arbeidsplassen.

Pandemien kan endre måten vi jobber på for alltid. Er du klar for Plan C?

Dagens arbeidssituasjon er helt ny. Vi prøver alle å få gjort jobben vår til tross for den pågående krisen, men en «vanlig dag på jobben» er det ikke. Arbeidsplassen vil preges av endringer i lang tid fremover, og disse endringene vil variere fra person til person og fra bedrift til bedrift. Mange bedrifter har kanskje hatt en alternativ plan B for kortsiktig fleksibelt arbeid, men hva skjer hvis den planen også må endres i fremtiden?  

En annen ting å vurdere er hvordan arbeidsplassen kan forberedes for at de ansatte skal komme tilbake på jobb. WHO anser bedrifter og arbeidsgivere som viktige for å begrense spredningen av smitte.  Så hvordan vil du ivareta sikkerheten til ansatte, klienter og kunder i tiden fremover? Spesielt når anbefalinger og retningslinjer ser ut til å endres hele tiden? Det er da du trenger en fleksibel partner som er klar til å tilpasse seg behov, være med på å forutse utfordringene og planlegge for det uforutsette. 

Dette er grunnen til at vi har utviklet Plan C. 

Hva er Plan C? 

Plan C er vår skreddersydde veileder for produkter og løsninger utviklet for å hjelpe deg med å forberede en trygg retur til arbeidsplassen. Uansett bransje eller arbeidssted er vi klare til å veilede deg gjennom utfordringene, og hjelpe deg med å planlegge for en fremtid ingen kunne forutse. Plan C består av tre hoveddeler som er utviklet i henhold til internasjonale retningslinjer, for å hjelpe deg å utvikle et trygt, hygienisk og samlende arbeidsmiljø for teamet og kundene dine.

Sjekkliste for smittevern

Er bedriften din klar til å ta imot alle ansatte som har sittet på hjemmekontor? Klar til å begynne og invitere inn møtegjester igjen? Vi har laget en sjekkliste med tips og råd som kan være nyttige når lokalene skal gjøres klare.

Kontorlandskapet

Vi skal fortsatt opprettholde minimum 1 meters avstand mellom oss. Dersom du tar en tommestokk med deg rundt i lokalene vil du fort se at det kan være krevende å få til 1 meters avstand til enhver tid. God merking av lokalene vil gjøre det enklere for medarbeiderne å huske på å holde avstand.

Blir det for trangt mellom plassene kan det være aktuelt å montere fysiske skiller. Andre alternativer er å ommøblere, eller la noen plasser stå tomme.

Det kan hende det ikke vil være plass til alle som vanligvis bruker lokalene dersom tilstrekkelig avstand skal opprettholdes. Ett alternativ er da å innføre en form for turnus, der de ansatte veksler på å ha hjemmekontor og jobbe på kontoret. Tenk da på at lokalene må gjøres hygienisk rene mellom «skiftene». Kanskje er det mest praktisk å ha de samme menneskene på plass en hel uke av gangen. Dersom dere holder til i en storby og du har ansatte som er avhengig av å reise kollektivt, kan det være et bedre alternativ at kun de som kjører bil bruker kontorlokalene.

Møterom

Mål opp hvor mange som kan være i rommet samtidig med riktig avstand, og merk rommet med maks antall personer. Ta gjerne ut de stolene som er til overs, men merk også opp de plassene som ikke skal brukes.

Sørg for utstyr så berøringsflater kan rengjøres og eventuelt desinfiseres etter bruk, og heng et oppslag med instrukser ved utgangsdøren. Hånddesinfeksjon bør være lett tilgjengelig.

Gi gjerne hver møtedeltaker en egen whiteboardpenn, så behøver ikke disse rengjøres etter bruk.

Møtearrangør får ansvar for å føre en logg med kontaktdata til samtlige møtedeltakere, med tanke på eventuell smittesporing.

Tekjøkken/pauserom

Heng opp instrukser for bruk. Tenk for eksempel på tømming av oppvaskemaskinen – her kan engangshansker være praktisk. Alternativt kan dere bruke engangsartikler akkurat i denne perioden.

Sørg for tilstrekkelig med utstyr for renhold.

Også her er det en god ide å måle opp hvor mange det er plass til, og merke plasser som ikke skal brukes. Kanskje en «køordner» for kaffemaskinen, med merking på gulvet, kan være lurt?

Lag rutiner for hyppig renhold av kaffemaskiner og annet utstyr som berøres mye. Heng også opp påminnelser om håndvask, og legg til rette for dette.

Toalett/garderobe

Gå gjennom renholdsrutinene, og pass på at de er gode nok med tanke på smittevern.

Sørg for tilstrekkelig såpe, tørkepapir og mulighet for desinfeksjon.  Dersom dere har montert automatiske håndtørkere, bør disse stenges. Kanskje er tiden inne for å investere i berøringsfrie systemer for håndsåpe og tørk for å unngå ekstra berøringspunkter.

Heng opp råd om riktig håndvask.

Dersom lokalene er store nok, kan det være lurt å reservere ett toalett til besøkende for å skjerme de ansatte. Dette er selvfølgelig ikke mulig alle steder, og da må gode renholdsrutiner gjøre nytten.

Andre tiltak

Dette er tiden for å gå gjennom renholdsrutiner og vurdere om de er gode nok. Det vil antakelig være nødvendig med forsterket renhold i en periode.

Berøringsflater som mange er i kontakt med trenger hyppigere renhold nå. Dette er for eksempel dørhåndtak, lysbrytere, heisknapper, kaffemaskiner, printere etc.

Dersom lokalene og virksomheten tillater det er det bra å begrense de områdene besøkende har tilgang til. Dette kan redusere smitterisiko, og også gjøre eventuell smittesporing enklere. Kan dere for eksempel bruke møterom som ligger nær utgangen og unngå at besøkende går gjennom kontorlandskap?

Matservering bør ikke gjøres fra buffet. I stedet er porsjonering, gjerne i engangsbeholdere, en praktisk løsning. Tenk også på at den som eventuelt skal levere disse beholderne har mulighet til å gjøre det på en hygienisk måte, uten å ta på dørhåndtak og andre berøringsflater.

Folkehelseinstituttet og arbeidstilsynet har oppdaterte råd om smittevern, og vi anbefaler alle å følge med der.

[1] Mer veiledning fra WHO finner du her

[2] Mer informasjon om håndhygiene finner du her

[3] Mer veiledning fra FHI finner du her

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form