Logo Lyreco

Hvordan ville kontoret sett ut uten helse og sikkerhet?

Del på:
Staples_article

Det skal ikke stikkes under en stol, at helse og sikkerhet har fått et dårlig rykte de siste årene, med latterliggjøring av det som oppfattes som overforsiktig og unødvendig kontroll. Men, som med mye annet som henges ut som tåpelig, er det også bak helse- og sikkerhetsforskriftene, fornuftige grunner og målsetninger som på forskjellig vis er tenkt å være bra for oss alle.

En av de beste måtene å undersøke om helse og sikkerhet er en venn eller fiende, er å forestille seg at det ikke er regler på kontoret, og se hvilken effekt dette ville ha på arbeidsgivere og arbeidstakere.

Arbeidsforhold

Det finnes et stort antall direktiver fastsatt av EU-OSHA (EUs informasjonsbyrå for sikkerhet og helse), som beskriver lovgivning rundt arbeidsforhold. Disse dekker alt fra ergonomiske direktiver til eksponering for fysiske farer, samt å håndtere risiko forbundet med for eksempel å løfte tungt på feil måte.

Uten disse, og mange andre helse- og sikkerhetskrav, ville kontoret vært et helt annet sted å jobbe. Ved ikke å bry seg tilstrekkelig om de ansattes velvære, ville antall dager tapt gjennom sykdom og skade økt dramatisk. I Storbritannia er et nivå på 27.300.000 arbeidsdager anslått for  2014-15. Dette ville hatt stor effekt på selskapets produktivitet og lønnsomhet.

Arbeidstid

Det er strenge regler som begrenser antall timer som ansatte kontraktsmessig kan være forpliktet til å arbeide; både sammenhengende og at ingen skal bli tvunget til å arbeide mer enn 48 timer per uke.  Dette gjelder med mindre det er gjort en egen skriftlig avtale om det. Det er også regler for tiden mellom skift, og om obligatoriske pauser som må tas etter gitte arbeidsperioder, samt lovbestemte regler for et minimum av betalt ferie de ansatte skal ha.

Hvis disse reglene ikke hadde vært der, ville ikke de ansatte hatt noen grenser for hvor lenge de kunne settes til å jobbe hver dag, og det ville raskt fått alvorlige konsekvenser. De ansatte ville blitt demotiverte, men det ville også skje ulykker fordi de ansatte ville vært for slitne til å følge standard sikkerhetsprosedyrer.

Selskapets omdømme og lønnsomhet

Om det ikke ble tatt hensyn til helse og sikkerhet, ville selskapets omdømme og lønnsomhet trolig lide. Selskapets evne til å holde på sine ansatte ville blitt svekket dersom medarbeiderne følte at de ikke jobbet i et trygt miljø, der arbeidsgiver ikke viste omsorg for deres trivsel. Etter hvert ville det blitt kjent utenfor bedriften at de ansatte ikke var fornøyde, og rekruttering av nye medarbeidere ville blitt vanskelig.

Arbeidstakere som er uheldige og blir skadet under arbeidet, ville kunne kreve å få erstatning, og potensielt skade  både omdømmet og økonomien til selskapet.  En annen konsekvens kan være at selskapet må betale bøter for å ha brutt helse- og sikkerhetslover, noe som sannsynligvis ville føre til mer uønsket publisitet. Etter kort tid ville det antagelig bli umulig å drive videre.

Når alt kommer til alt, slutter helse- og sikkerhetsforskrifter å fremstå som bare unødvendig byråkrati, og mer som fornuftige regler som gjensidig skal beskytte både selskapet og de ansatte, og som alle arbeidsgivere gladelig bør være fornøyd med å følge til punkt og prikke.

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form