Logo Lyreco

10 viktige ting du trenger å vite om risikostyring

Del på:
Staples_article

I dagens moderne næringsliv står organisasjoner overfor høyere risiko en noen gang. Risikoer som, om de blir virkelighet, ikke bare vil kunne svekke enkeltprosjekter i alvorlig grad, men også selskapets egen evne til å overleve. Det er derfor ikke overraskende at risikostyring er et kritisk fokusområde for selskaper av alle størrelser, og er et omfattende og komplisert emne.

For å bidra til å forenkle og tydeliggjøre temaet, har du her 10 fakta du trenger å kjenne til.

1. En erfaren person må lede risikostyringen

Risikostyring er et viktig område, og den øverste ledelsen i enhver organisasjon må være tett involvert i utviklingen og gjennomføringen. Bare da vil risikostyringens virkelige betydning være fullt verdsatt av personalet.

2. Risikohåndterings-teamet må ha myndighet

Dette går hånd i hånd med punktet ovenfor. Teamet med ansvar for risikostyring må ha den reelle og synlige makten som de trenger, for å håndheve unnvikelsespraksis og kunne være i stand til å gå inn med autoritet når det er nødvendig.

3. Det finnes også intern risiko

Det kan være fristende å anta at risikoen bare kan komme utenfra organisasjonen, men dette er ikke alltid tilfelle. Sørg for at du er like årvåken med hensyn til å håndtere intern risiko.

4. Søk veiledning i eksterne kilder

Når du prøver å vurdere risiko og ser etter eksempler på trusler som kan være aktuelle, er det lurt å hente data og case-studier fra eksterne kilder. Innsikten disse kan gi, kan vise seg å være uvurderlig.

5. Vær tilpasningsdyktig og fleksibel

Verden og spesielt businessverdenen kan endre seg raskt. Derfor må policy og praksis for risikohåndtering være tilpasningsdyktig og fleksibel nok til å forutse hva som kan være rett rundt hjørnet.

6. Planlegging for fremtiden trenger risikostyring

Hvis du tar sikte på å definere mål for fremtiden, må risikostyringen være tett bundet opp til disse. Uten dette elementet kan det bety at fokus går tapt når risikoen oppstår, og at målet ikke blir oppnådd.

7. Risikostyring angår alle

Det er viktig at alle i organisasjonen forstår hva risikostyring er og hvorfor det er så viktig. De må også forstå at det er alles ansvar å være årvåkne med hensyn til risiko.

8. Jo større organisasjonen er, desto større er risikoen

Det er mange grunner til denne sammenhengen, ikke minst fordi store organisasjoner er et mer attraktivt mål for utenforstående. Dessuten, med økende størrelse, øker også utfordringen med å administrere hver avdeling i samme grad.

9. Ikke alle risikoer er like store

Noen risikoer er kritiske, noe som betyr at de kan skade en organisasjon uopprettelig, og andre risikoer er relativt små. Når man gjør risikoundersøker, er det viktig å kategorisere dem tilsvarende, slik at du kan gi hver risiko den oppmerksomheten som kreves.

10. Klienter og investorer vil vurdere din risikostyring

Før andre gjør forretninger med deg, ønsker de å være sikrest mulig på at de ikke utsetter seg for noen form for risiko. Derfor er det sannsynlig at de vil forsikre seg om at det forholder seg slik. Når virksomheten din er avhengig av å ha en robust risikostyringsstrategi, bidrar det til å skjerpe fokus på dette.

Om du er ute etter ett viktig poeng fra denne teksten, bør det være at en organisasjon med en god risikostyringsplan, ikke bare vil være mindre risikoutsatt, men også sannsynligvis den som vil være mer kommersielt vellykket.

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form