Logo Lyreco

Slik kan du bruke ideen bak hackathon til å skape noe nytt hver eneste dag

Del på:
  • Staples_article

Hvis du har tilbragt tid i teknologibransjen, har du sannsynligvis hørt om hackathons. Hvis uttrykket er nytt for deg, kan du tenke på det som en maraton for koding (men med mindre svette og mer pizza).

Under en hackathon jobber utviklerne sammen i et fastsatt tidsforløp for å skape nye programvareprodukter, verktøy og funksjoner. En hackathon kan vare i bare én dag (eller natt) eller så lenge som et par dager. Formålet er å arbeide raskt, intenst og sammen.

Ideen bak hackathon er imidlertid ikke noe som må begrenses til den tekniske avdelingen eller en nyoppstartet digital bedrift. Alle selskaper, avdelinger og team kan bruke hackathons til rask idémyldring, og til å repetere og skape innovative løsninger på nesten alle forretningsproblemer.

Hva består en hackathon av?

Enhver vellykket hackathon har fire felles elementer:

Hurtighet 

En hackathon bør bare vare fra noen få timer til et par dager. Varigheten må være fastsatt fra starten av slik at teamet kan passe tiden.

Engasjement

En hackathon hindrer at teamet blir forstyrret av andre prosjekter slik at de kan fokusere på problemet.

Flerfunksjonelle Team satt sammen med ansatte fra forskjellig avdelinger

Nye ideer krever nye perspektiv. Hackathons kombinerer ofte ulike roller som kodere, designere, forskere, markedsførere og entreprenører som utforsker løsninger fra flere vinkler.

Akseptere feil

En hackathon er et laboratorium, ikke et prosjekt. Det skal være en lekeplass der de ansatte kan skape og vurdere ideer raskt.

Det er ikke alltid realistisk å gjennomføre en hackathon for å løse alle forretningsproblemer, men her finner du noen tips for hvordan du kan bruke hackathons til å bryte opp rutinene og maksimere kreativiteten.

Innfør en Agile-prosess

Bedrifter arbeider tradisjonelt sett i en lineær prosess med bestemte oppgaver, leveranser og stadier av godkjenning som må fullføres før arbeidet kan fortsette. Med en Agile-tilnærming kan teamet arbeide kontinuerlig sammen i korte økter som en del av en gjentakende prosess.

Det finnes mange typer Agile-prosesser. Scrum gir bestemte roller og metoder, mens Kanban er mer fleksibel. Agile-prosessen er designet for programvareutvikling, men kan brukes til all slags arbeid. For eksempel, i stedet for å be de ansatte om å levere en rapport innen 30 dager, oppretter Agile-prosessen en serie med kontroller for å evaluere prosessens rammer, forskningsmateriale og data, og gjør det mulig å tilpasse prosessen basert på tilbakemeldinger fra teamet ved behov.

Mindre prat, mer prototyper

De fleste møter er ikke bare bortkastet tid, men også bortkastede penger: én studie avdekket at et ukentlig møte mellom mellomledere koster organisasjonen 15 millioner dollar i året. Grunnen til dette er at én eller to personer står for mesteparten av snakkingen under møter. De andre tilfører lite verdi eller ignorerer samtalen fullstendig for å ta igjen annet arbeid og svare på e-poster.

I stedet for å kalle alle inn til et møte for å diskutere et prosjekt, kan du organisere en arbeidsøkt. Stikkordet her er «arbeid»: du bør bare invitere personer som kan bidra til det dere arbeider med under denne økten. Alle med lavere, høyere eller urelaterte stillinger kan enkelt bli oppdatert senere eller tilkalt ved behov.

Løse nye problemer

Det er ikke alle hackathons som blir arrangert for å løse et bestemt forretningsproblem. På kontoret arbeider vi vanligvis med oppgavene våre på en reaktiv måte i stedet for å ta en mer proaktiv tilnærming. Skap variasjon ved å utfordre teamet til å definere både et problem og en løsning, og du vil bli overrasket over forslagene deres. De kan for eksempel ha en løsning på et forretningsproblem som du ikke har tenkt på.

Oppmuntre feil, belønne suksess

Hvis du vil at teamet skal komme med nye ideer, må du akseptere at noen av dem vil være dårlige. Hvis du klarer å skape en kultur som tolerer feil i stedet for å straffe dem, vil de ansatte bli mer modige og tenke nytt. På tidlige stadier bør du oppmuntre dem til å komme med så mange ideer som mulig. De beste ideene kan forbedres og velges senere. En premie kan oppmuntre til både kvalitet og kvantitet, samt inspirere til konkurranseånd og nye tankesett.

Sett av tid til å tenke

Det er bare å innse: det daglige arbeidet kommer altfor ofte i veien for nytenkning. Det er umulig å være kreativ når man må sjekke e-post, fylle ut utgiftsrapporter og jobbe på tre ulike prosjekter samtidig. Hvis du ønsker å investere i innovasjon, bør du også investere i tid. Sett av en hel dag til ustrukturert, kreativt samarbeid slik at teamet ditt kan fokusere på nye ideer uten forstyrrelser.

Og du må aldri glemme den viktigste delen av en hackathon ...pizza.


Kontakt oss

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form