Logo Lyreco

Bruk kraften i designtenkning med Post-it®-lapper og andre uventede verktøy

Del på:

Nå til dags handler alt arbeid om samarbeid. Men som mange ledere har oppdaget, kan du ikke bare samle en gjeng med ansatte i et konferanserom og forvente magi. Som med alt annet innen forretningslivet er gode prosesser og riktige verktøy avgjørende for effektivt samarbeid. Det er her designtenkning kommer inn i bildet.

Designtenkning er en ikke-lineær, gjentakende og kontinuerlig prosess, og sammenlignet med de lineære metodene som mange bedrifter bruker for å løse problemer, vil designtenkning hjelpe medarbeiderne til å forstå kundene bedre, definere forretningsproblemer og skape innovative løsninger.

Effekten av designtenkning

Designtenkning består av fem trinn: 1. Identifiser deg med brukerne for å forstå deres behov, 2. Definer problemet, 3. Forestill deg potensielle løsninger, 4. Lag prototyper av de mest lovende ideene, og 5. Test prototypene på brukerne for å få tilbakemeldinger.

Designtenkning er en mye mer leken tilnærming til problemløsning, og bryter med de strenge rammene for en tradisjonell lineær prosess. Som dr. Stuart Brown,forsker på lek, bemerker: «Voksne som ikke leker, er ofte stive, mangler humor, er lite fleksible og vegrer seg for å prøve nye ting.» Bedrifter der lek er fraværende, er akkurat på samme måte.

Den lekne tilnærmingen, designtenkning, gjør medarbeiderne mer fleksible og åpne for nye løsninger, som de tidligere kanskje ville ha avfeid uten videre. Det er ikke noe rart at designtenkning benyttes i noen av verdens mest lekne og vellykkede selskaper, deriblant Apple, Google, PepsiCo og Nike.

De riktige verktøyene til jobben

Hvis du tror du kan benytte PowerPoint eller et regneark i denne nye tilnærmingen, må du tenke om igjen. Verktøyene som dere vanligvis bruker, er for lineære og statiske til at de kan brukes ved optimalt samarbeid. Det er derfor verktøy som 3Ms Post-it® Super Sticky Notes, Post-it® Super Sticky Meeting Charts og Post-it® Super Sticky Dry Erase Film er nødvendige til designtenkning.

Gruppemedlemmer kan enkelt skrive ned ideer, henge dem på en vegg og legge til, trekke fra eller koble sammen ideer etter behov. Hvem som helst kan skrive ned en idé slik at alle kan se den, slik at én person slipper å være den offisielle referenten. Det bidrar også til at alle kan dele, henvise til og bygge på hverandres tanker under møtet, samtidig som samarbeidet kan fortsette etter møtet ved at det finnes en felles referanse som alle kan komme tilbake til og lese.

Er du klar for å prøve designtenkning med teamet ditt? Den neste store ideen befinner seg ikke lenger unna enn rekvisitarommet. Slik kan Post-it®-produktene hjelpe deg med å få mest mulig ut av hvert enkelt trinn i prosessen med designtenkning.

Identifiser deg med brukerne

I dette trinnet må du få en personlig forståelse av problemet du skal løse. Det betyr at du må gjennomføre undersøkelser, snakke med eksperter og brukere og samle inn opplysninger. Bruk Post-it® Super Sticky Dry Erase Film til å lage en tavle på veggen som fungerer som et sentralarkiv for viktig informasjon som skal deles med medarbeiderne.

Definer

Når du er ferdig med undersøkelsene, er det på tide å bruke alt du har lært til å definere problemet du prøver å løse. Med Post-it® Super Sticky Self Stick Easels kan du gruppere ulike aspekter av problemet arkvis. Ved å henge opp flere ark rundt om i rommet med og fordele temaene kan medlemmene raskt gå fra ett ark til et annet og bidra med sine innspill. Når problemet er definert, skriver du det ned på et eget ark og henger det opp i rommet slik at det kan brukes som inspirasjon under idéfasen.

Forestill deg

Etter all denne analysevirksomheten med venstre hjernehalvdel er det tid for den høyre hjernehalvdelen å arbeide. Gi hvert medlem en Post-it® Super Sticky Notes-blokk og la vedkommende utforske sine ideer. I dette trinnet dreier alt seg om idéutviklingen. Få teamet til å skrive ned en idé per ark, for deretter å henge ideen opp på veggen slik at andre kan se og fundere over den, for så å gå raskt videre til neste idé. Målet er så mange ideer som mulig, så sørg for at alle får tilstrekkelig med Post-it-blokker. Når dere har samlet nok ideer, diskuterer dere dem som teamet synes er best, og grupperer dem sammen.

Lag prototyper

I stedet for å velge én idé som skal brukes, lager du prototyper av alle de beste ideene. Det er lov å prøve og feile, poenget er å finne den løsningen som fungerer best så raskt og billig som mulig. Bruk Post-it® Super Sticky Big Notes til å registrere fremdriften for hver prototype, legge til kommentarer og utveksle nye ideer på bakgrunn av ideene som foreligger. 

Test

Når du har en prototype du liker, skal du ikke starte produksjonen med en gang. På dette stadiet kan tilbakemeldinger fra brukerne redde deg fra et produkt som det senere viser seg at brukerne ikke vil ha. Samle noen brukere, og ha en Post-it® Easel Pad klar slik at du kan samle inn tilbakemeldinger under en kontrollert testøkt.  

Etter hvert som designtenkningen blir en del av virksomheten, bør du huske at alle disse trinnene kan gjøres samtidig, og dere kan gå tilbake til ethvert trinn når som helst og så ofte dere vil. Det kan for eksempel være slik at det dere lærer i testfasen, kan gi et bedre grunnlag for å definere problemet, noe som i sin tur vil føre til en ny idédugnad for å utforske løsninger som i utgangspunktet ikke ble vurdert.

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form