Logo Lyreco

Forretningsmøter: spar tid og jobb mer effektivt med de riktige metodene og verktøyene!

Del på:
  • Oxford

Som yrkesaktiv deltar du i utallige møter på daglig basis. De gjør deg i stand til å forbedre ideene dine, få prosjekter til å gå framover og drøfte ideer med både ansatte og kunder. Men i alle disse møtene må du også ta notater. Deretter må du være i stand til å bruke og/eller dele disse notatene med teamet ditt. Dette er måten du gjør det på.

Hallo, enkelt og greit!
I stedet for å skrive ned alt som har blitt skrevet på arktavlen under eller etter møtet, trenger du bare å skanne arktavlearket med SCRIBZEE-applikasjonen ved å justere inn merkene på skjermen opp mot de som er trykt på papiret.  For å bruke, dele eller endre rekkefølgen på sidene trenger du bare å åpne applikasjonen, der du vil finne dem katalogisert etter tema og ha muligheten til å velge den funksjonen du trenger.

Og alle kan gjøre dette etter møtet, slik at det ikke lenger er nødvendig å vente på at kollegaer skal sende notatene til deg. Du kan også gjøre det samme med OXFORD notatboken din, som du vil ha brukt til å notere ned hovedideene og instruksene for teamene dine.

SCRIBZEE-applikasjonen kan enkelt brukes til å lage ett enkelt dokument som inneholder alle notatene, som du så kan organisere i den rekkefølgen som passer deg best. En ideell løsning for å memorere notatene før det neste møtet eller for å lage et skreddersydd møtereferat som kan deles umiddelbart med kollegaene dine så snart møtet er over!

Med SCRIBZEE-applikasjonen og OXFORD INTERNATIONAL sine smarte notatbøker og SMART CHARTS arktavler kan du organisere, omorganisere, redigere og dele. Du bestemmer! Notatene dine blir bedre og bedre ettersom tankene dine og prosjektet ditt går framover.

*Download SCRIBZEE app. BY OXFORD on Apple Store ou Google Play.

Hello, plain sailing!
Rather than copying out what has been written on the flipchart, during or after the meeting, all you need to do is to scan the flipchart sheets with the SCRIBZEE app by aligning the markers on screen with the ones printed on the paper. To use, share or change the order of the pages, all you need to do is to open the application where you’ll find them filed by subject and select the function you need.

Also, everyone can do this at the end of the meeting which means there’s no longer any need to wait for a colleague to send the notes to you. You can even do the same with your OXFORD notebook, which you will have used to jot down the main ideas and instructions for your teams.

The SCRIBZEE app can be used to easily create a single document containing all the notes, which you can then arrange in the order that suits you best. An ideal solution for memorising notes just before the next meeting or for creating a tailor-made summary, which can be shared instantaneously with your colleagues as soon as the meeting ends!

With SCRIBZEE app and OXFORD INTERNATONAL smart notebooks and SMART CHARTS flipcharts, organise, re-organise, edit and share. You decide! Your notes become richer as your thoughts and your project progress.

*Download the SCRIBZEE app BY OXFORD for free on Apple Store or Google Play

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form