Logo Lyreco

Velger du toner som kan være skadelig for de ansatte?

Del på:
  • Samsung

Hvor bra er det å puste inn luften i kontorlokalet der dere jobber?

Med økende luftforurensning over hele verden, er skadelig innemiljø på arbeidsplassen noe av det siste man som ansatt ønsker å bekymre seg for. Dessverre forteller eksperter at vi utilsiktet kan komme til å forurense innemiljøet på arbeidsplassen med kontorteknologiske utslipp, fylle lungene med kreftfremkallende stoffer, og til og med gjøre det utenkelige – forårsake fosterskader.

Samvittighetsfulle bedriftseiere innser nå at det er på tide å ta tak i problemet. De konkluderer med at oppmerksomhet rundt potensielle kontorutslipp er viktig, og at all kontorteknologi må undersøkes. Mange anser at det beste stedet å starte når du leter etter utslipp, er skriverne – der det å bruke feil type toner kan medføre betydelig helsefare.

Hva sier forskerne?
Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women publiserte tidligere i år en rapport som konkluderte med at "ren teknologi i dagens samfunn innebærer et behov for å redusere utslippene av partikler og flyktige, organiske forbindelser (VOC)." Rapporten konkluderer også med at toner kan "forårsake genotoksisitet" og andre helsekomplikasjoner.

Samtidig konkluderer en undersøkelse utført i 2015 fra PEC University of Technology i Chandigarh med at skadelige VOC-utslipp faktisk kan stamme fra varm skrivertoner.

Heldigvis er ikke bedriftseiere og IT-administratorer maktesløse i denne situasjonen. Dersom de tar bevisste valg når det gjelder toner, kan de minske risikoen som er forbundet med tonerutslipp dramatisk – og også bidra til å skape et sunt og sikkert innemiljø for de ansatte.

Men med så mange forskjellige typer tonere på markedet, nøyaktig hvordan skal man kunne skille klinten fra hveten når man kjøper tonerkassetter? De store aktørene påstår ofte at deres originale toner er sikrere, mens produsentene av (ofte billigere) tredjeparts-varianter sier at deres produkter er nøyaktig like bra.

Men ved å lete etter tonerkassetter som er godkjent av uavhengige, internasjonalt anerkjente sertifiserere kan bedriftseiere føle seg trygge på at de kjøper sikker toner.

Tonertesting gjort av sertifiserere som TÜV Rhineland, et selskap som utfører uavhengig inspeksjon og produktsertifisering, har vært til hjelp når det gjelder dette. Selskapet har gjennomført omfattende undersøkelser av tonerrelatert helserisiko – og resultatene har vært oppsiktsvekkende.

Hva er galt med refillforpakninger?
Selv om det kan virke smart økonomisk å helt enkelt fylle på en tonerkassett når den er tom, finnes det en viktig årsak til at det er bedre å kjøpe originale tonerkassetter: de ansattes helse.

Testene, som er utført av TÜV Rhineland, har vist at tredjeparts tonerrefiller kan inneholde uakseptabelt høye nivåer av giftstoffer, og at utslippene potensielt kan føre til langsiktige helseproblemer.

I tillegg tenderer forseglingen på refillkassetter oftere til å være utette sammenlignet med originalprodukter. Dette innebærer at fine mikrostøvpartikler ofte lekker gjennom refillhullene og inn i skriverne. Og derifra kan de fortsette ut i luften og forurense hele kontormiljøet.

Skadelige utslipp?
Det lønner seg å følge nøye med på hva de uavhengige testene forteller når det gjelder VOC-utslipp og toksisitet i tonere. En studie utført av TÜV Rhineland i 2014-2016 av potensielt skadelige substanser i tonere og utslipp av VOC i løpet av utskriftsprosessen, testet totalt 38 tredjeparts tonerkassetter tilpasset en rekke Samsung-skrivere, samt originale Samsung-tonerkassetter.

Resultaene kunne knapt ha vært tydeligere: hele 90 prosent av tredjeparts-kassettene oppfylte ikke TÜV Rhinelands sikkerhetsstandard, mens de originale tonerkassettene klarte testen.

Og ikke nok med det. Samsungs tonerkassetter inneholdt mindre enn én prosent kreftfremkallende giftstoffer (langt under TÜV Rheinlands minimum-sikkerhetsstandard) mens gjennomsnittet for tredjeparts-produktene var 6,3 prosent. Enda mer bekymringsfullt var det at mens originaltoneren ikke inneholdt noen giftstoffer som kan føre til fosterskader, hadde den gjennomsnittlige tredjeparts-tonerkassetten en rate på 17 prosent når det gjaldt giftstoffer som kan påvirke fostre.

Tall som disse viser at i en tid med økt bevissthet rundt helse, og der bedriftene selv tar et større ansvar, vil bruk av tonerkassetter som ikke oppfyller uavhengige sikkerhetsstandarder føre til at bedriftseiere kan ende opp med å sette hele staben – og selv – i betydelig fare.

Praksis for ansvarlige bedrifter
Når det handler om å ta avgjørelser om kontormateriell, ligger ansvaret til syvende og sist hos IT-ansvarlig og bedriftseier. Mange entreprenører er nå i større grad oppmerksomme på faren ved kontormaskinrelaterte utslipp og innser at helse og sikkerhet for de ansatte må prioriteres foran alt annet.

Og i en tid der mange er skeptiske, og få vil ta produsentene og forhandlerne på ordet, er behovet for å finne produkter som oppfyller uavhengige testede sikkerhetskrav blitt enda større. Tonerkassetter som ikke oppfyller helsestandarder og inneholder uakseptable mengder med giftstoffer – og særlig de som kan skade gravide kvinner og fostre – har helt enkelt ikke noe i et moderne kontormiljø å gjøre.

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form