Logo Lyreco

Hvordan blir Europa påvirket av kontorhygiene?

Del på:
Staples_article

Vi kommer til jobben med et håp om et hyggelig, rent og trygt miljø, og det virker fornuftig for arbeidsgivere å sikre at det faktisk oppfylles, om de ønsker å ha fornøyde, friske og produktive medarbeidere. Men hvis din arbeidsplass kommer til kort så kan det motsatte skje; du ender opp med desillusjonerte ansatte som uteblir fra jobben på grunn av dårlig helse. Dette har åpenbart uønskede konsekvenser for organisasjonen, som fort kan lide av underbemanning, og derfor bare opererer med en brøkdel av produktivitetspotensialet sitt.

Dette er et problem i hele Europa, og her tar vi en nærmere titt på hvem som er mest berørt, og hvilke konsekvenser kontorhygiene, eller mangel på det, kan ha.

Sykedager
Bare i Storbritannia alene, ble anslagsvis 23,3 millioner arbeidsdager mellom 2014 og 2015 tapt på grunn av dårlig helse, med gjennomsnittlig sykefravær på 19 dager per person i året. Selv om det ikke er mulig å tilskrive alle disse fraværene til dårlig kontorhygiene, vil det utvilsomt gjelde en betydelig del av dem. Typiske årsaker til fravær inkluderer smittsomme sykdommer som forkjølelse og influensa, samt forhold som infeksjoner, matforgiftning og magebesvær forårsaket av dårlig hygiene.

Da vi så på Europa, viste tallene at landet med den høyeste andelen ansatte som må ta fri på grunn av en arbeidsrelatert sykdom, var Østerrike med 11 %. Tilsvarende tall for Storbritannia, Frankrike, Spania og Sverige var henholdsvis 2 %, 5,8 %, 2,6 % og 7,6 %.

Problemområder i kontormiljøet
Overraskende nok er ikke de mest uhygieniske områdene av kontormiljøet der man forventer å finne dem. En rekke studier viser at også kontorpulten og dens omgivelser skjuler skadelige bakterier, på samme måte som de mer åpenbare områdene som på toalettet. For eksempel har studier funnet at et gjennomsnittlig toalettsete huser rundt 49 mikrober per kvadrattomme, mens tastaturet på en PC kan ha opp til 3.295 på samme overflateareal. Kontortelefoner er en annen versting, med 25.127 mikrober per kvadrattomme. Allikevel gjøres bare 3 % av kontorene rene med tilstrekkelig egnet utstyr.

Det foregår mye menneskelig samhandling på et kontor, og bakterier kan lett overføres fra person til person, med de åpenbare konsekvensene som dette medfører.

Sammenligning av Europeiske land
Det er store variasjoner i sykefravær mellom de Europeiske landene, men enkelte felles trender er det mulig å identifisere. Når det gjelder andelen av arbeidstakere som har vært borte fra arbeidet på grunn av sykdom, viser HMS-tall fra 2013 at Irland gjør det best med bare 1 %, mens Østerrike hadde 11 %.

De Skandinaviske landene synes også å ha uventet høy forekomst av fravær i offentlig sektor, noe enkelte rapporter mener har sammenheng med det relativt høye nivået for sykepenger som tilbys i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Lignende mønstre har også blitt sett i deler av offentlig sektor i Storbritannia.

Hvordan påvirker dette bunnlinjen?
For mange land, og enda flere organisasjoner, er kjernespørsmålet: Hvor mye koster egentlig sykefravær hvor sykdommen er arbeidsrelatert? Igjen, det er stor variasjon i Europa. I Tyskland er det anslått å koste landet € 73.000.000.000 (ca. 654 mrd. kroner), eller 3 % av BNP i tapt produktivitet, men det tilsvarende tallet er bare € 32.800.000.000 (ca. 286 mrd. kroner) i Storbritannia.

Til tross for de store forskjellene, er dette uansett så store beløp at de ikke absorberes av en totaløkonomi som er stor, og når det kommer til enkeltbedrifter, kan dette tapet være skjebnesvangert. Bedre hygiene kan i betydelig grad bidra til å løse dette kostbare problemet. Tiden er inne for å innføre noen små grep i organisasjonen, som kan ha en betydelig positiv effekt.

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form