Logo Lyreco

Hvorfor kjøpe resirkulerte produkter?

Del på:
  • Exacompta

I følge undersøkelsen Eurobarameter som ble offentliggjort i slutten av 2014, er over åtte av ti europeere (85 %) overbeviste om at de har en viktig rolle å spille når det gjelder miljøvern. Et flertall (54 %) mener at sortering av avfall for resirkulering burde være en av de tre viktigste prioriteringene i folks dagligliv for beskyttemiljøet.

Vet du egentlig hvorfor sortering og resirkulering er bra for miljøet?
Det er mange fordeler med å kjøpe resirkulerte produkter, eller produkter laget av resirkulerte materialer.

1. Mindre avfall og mindre forurensning
Å kjøpe resirkulerte produkter betyr at et materiale som ellers ville bli klassifisert som avfall og ganske enkelt ville ha havnet på en fyllplass, kan brukes på nytt. Ved å bruke materialer på nytt, bidrar vi til å redusere etterspørselen etter nye materialer. Dette gjør igjen at vi reduserer den mengden forurensning det medfører å skape nye materialer. Dessuten kan avfall på fyllplasser bidra til miljøskader, så det er ønskelig å unngå at avfall havner der unødig.

2. Spare energi
På tilsvarende måte er det mye mer energieffektivt ogkostnadsbesparendeå bruke resirkulerte materiale, enn å skape nye. Økt resirkulering kan derfor føre til lavere energiforbruk. Når energiforbruket synker, bruker man altså mindre energi, noe som igjen fører til mindre forurensning og som til syvende og sist bidrar til å redusere skadene på miljøet.

3.Opprette en miljøvennlig image
Resirkulering og resirkulerte produkter er i dag en viktig del av det moderne menneskes hverdag, og foretak som ikke viser interesse for resirkulerte produkter, vil stadig oftere få negativ image. Bedriftene har derfor alt å vinne på å bli sett på som miljøansvarlige. Ettersom stadig flere forbrukere blir bevisste når det gjelder den skaden deponert avfall gjør på miljøet, oppfatter de resirkulering og kjøp av resirkulerte produkter som stadig viktigere. Bedrifter som tar miljøansvaret alvorlig betraktes som attraktive partnere, mens de som ikke gjør det, ansees som upålitelige eller uansvarlige. Miljøvern er altså viktig for forretningene.

4. Et resirkulert produkt betyr ikke et produkt med lavere kvalitet eller høyere kostnader, et eksempel er Forever® -serien fra Exacompta.
Forever-produktene har samme kvalitet, pålitelighet og stabilitet som tilsvarende ikke-resirkulerte produkter.
Med Forever® beviser Exacompta at resirkulerte produkter ikke er grå og kjedelige, men tvert imot at de er spennende og fargerike!
Og selv om 75 % av europeere er villige til å betale mer for miljøvennlige produkter, befinner Forever® seg på et perfekt prisnivå.

Så nå har du all den informasjonen du trenger for å kunne spille en viktig rolle for miljøet.
Exacompta tar sin del av ansvaret, for at du skal da ditt.
Med Forever® -produktene har du en garanti for at du kjøper virkelig miljøvennlige produkter.
Råvarene i Forever® -produktene kommer fra Exacompta Clairefontaine-papirfabrikk som kun produserer papir og kartong fra resirkulert fra papirballer og som regenererer avfallet internt.
Vår kartong, som er fra 300g/m², består av flere lag papir, da det for resirkulerte materialer ikke er mulig å kombinere tykke lag direkte. Selv om produktet består av flere lag, brukes det samme 100 % resirkulerte materialet for alle lagene. Denne prosedyren gjør det også mulig å kombinere to farger slik at vi kan tilby tofargede produkter.
Produktene inneholder ikke noe trykk, ingen bleking, ingen blanding av kartong av forskjellig kvalitet. Exacompta giralltid perfekt kvalitet, selv med resirkulerte materialer.
Forever®-arkiveringsproduktene er laget i overensstemmelse med DIN 6738-standarden, noe som garanterer at de kan brukes til arkivering i 50 år.
Selvfølgelig er de også Blue Angel-sertifiserte, en garanti på vårt miljøengasjement.
Men det viktigste er at Forever®-produktene er pene.
Se selv.

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form