Logo Lyreco

3M - Vår bærekraftige ambisjon

Del på:
3m

Den globale befolkningsveksten setter standarden for hvordan vi forholder oss til vår forretnings- og miljømessige bærekraft. Teknologi og samarbeid som forbedrer miljøaspektet lar oss tenke holistisk om globale utfordringer. 

Vår beste mulighet til å overvinne disse utfordringene ligger i innovasjon og samarbeid, og gjennom oppmuntring av individuelle til å følge sin lidenskap og utøve sin kreativitet. Bedriftenes roller er viktig, men det aller viktigste er allikevel samarbeid. Denne koblingen og dette samarbeidet er viktig for vår drift av 3M. Siden 1902 har denne tilnærmingen gjort det mulig å løse selv de tøffeste utfordringer våre kunder står overfor, i tillegg til noen av de tøffeste problemene menneskeheten står overfor.

Overvinne globale utfordringer

Etterhvert som befolkningen øker, må utfordringer som tilgjengelig og sikker energi,  mangel på råmaterialer, helse og sikkerhet samt utvikling, tas opp på dagsordenen slik at vi kan leve et sunt og helsebringende liv. Det er derfor vi fokuserer vår bærekraftige strategi på å overvinne de globale utfordringene vi står overfor i hverdagslivet.

Råmaterialer

minimum design of 2 pinetrees

Verdens befolkning lever stadig lenger. Med økt press på våre begrensede naturressurser må vi bli flinkere til å utnytte fornybare produkter og bruke avfallshåndtering som et næringsstoff. Ved å sette dette problemet på dagsordenen vil bedrifter både bli mer miljøvennlige og få konkurransedyktige fordeler på markedet. 3M har jobbet med utfordringer knyttet til råmaterialer i flere tiår, og har gjennom denne prosessen blitt mer bærekraftige, samtidig som vi bidrar til at våre kunder gjør det samme. Gjennom næringsmiddelsikkerhet som reduserer avfallsmengden, samtidig som vannbårne sykdommer bekjempes til bruk av lokale, fornybare materialer for rengjøringsprodukter, er 3M er forpliktet til å respektere planetens ressurser.

Vann

minimalist design of a raindrop

Vann er den viktigste naturressursen for liv og økosystemer, derfor må vannforbruket begrenses gjennom forsvarlig vannforvaltning. Vi er klar over at redusert vannforbruk og forbedret vannkvalitet i vår drift er viktige elementer for å kunne optimalisere vår miljøforvaltning. Vann må være tilgjengelig for å oppfylle behovene til nåværende og fremtidige forbrukere og samfunn vi opererer i, og vannkvaliteten må oppfylle lokale bestemmelser. 3M fortsetter ferden mot økt forståelse, håndtering og samarbeid for å redusere vårt vannavtrykk, samtidig som vi leverer innovative løsninger til kunder, inkludert prosesser for overflatebehandling av avanserte vannfiltreringssystemer og underjordiske rørledninger. 

Energi og klima

minimalist design of a plant with a plug

Tilgang til driftssikre energikilder påvirker alle virksomheter og samfunn. Bekymringer knyttet til energiproduksjon og utslipp krever systematiske endringer, og vi bidrar til å utvikle innovative løsninger. 3M er kjent for proaktivt lederskap der både utfordringer og muligheter for energiøkonomisering, produksjon av fornybar energi og redusert CO2-utslipp står på dagsordenen. Vår filosofi er at forebyggende tiltak er viktig for å kunne være ledende på dette området, og våre programmer og resultater er et bevis på vår suksess. Vårt 40-årige Pollution Prevention Pays-program har redusert vårt miljøavtrykk med over 2 millioner tonn forurensende luft, vann og avfall, og våre produkter bidrar til at våre kunder gjør det samme. Vårt mål er å forandre måten verden produserer og forbruker energikilder – fra elektronikk til datasentre, fra lettere kjøretøy til byggeeffektivitet, og fra solfilm til overføringskapasitet for kraftledninger. 

Helse, sikkerhet, utdanning og utvikling

minimalist design of a book
minimalist design of 2 spread hands with a first-aid cross above it

Ved å bygge på vårt langsiktige lederskap innen miljøforvaltning, har vi et stadig økende fokus på bærekraftige utfordringer i samfunnet. Globale problemer innen helse og sikkerhet er viktig, og regjeringer, bedrifter og forbrukere er den drivende kraften for løsninger innen helse og sikkerhet både på arbeidsplassen, i helsesektoren og innen næringsmiddelproduksjon. Matforgiftning og vannbårne sykdommer alene står for 3 millioner dødsfall hvert år, og 1 av 20 sykehuspasienter i fattige land får infeksjoner under legebehandling. Gjennom åndedrettsvern og filtrering til matsikkerhet og medisinske apparater, bruker vi vitenskap og innovative metoder til å forbedre folks hverdagsliv. 

Deling av vårt fotavtrykk – målsettinger utover vår drift

Vi har satt oss globale miljømessige målsettinger siden 1990, noe som har bidratt til en drastisk reduksjon av vårt miljøavtrykk og samtidig etablert oss som en leder innen miljøforvaltning. Våre bærekraftige målsettinger for 2025 går lenger enn vår egen drift ved å fokusere mer på å støtte de bærekraftige målene og behovene til våre kunder og våre samfunn. Sett i forhold til de globale utfordringene handler dette om å investere i alt fra bærekraftige materialer og energieffektivitet, fra samfunnsmessige tilnærminger til forsvarlig vannforvaltning, samt redusere våre kunders forbruk av klimagasser gjennom anvendelse av våre produkter. Vi har også satt oss mål om å bygge en mangfoldig arbeidsstyrke og gi opplæring om arbeids- og pasientsikkerhet innen helse- og industrisektoren.

Vår bærekraftige ambisjon

Alt dette er en del av vår forpliktelse overfor planeten vår samtidig som vi ser frem til økt forretningsvirksomhet. Vår evne til å bruke 3Ms kunnskap og erfaringer til å forbedre livskvaliteten vil fortsatt øke, det samme gjelder vår samarbeidsevne med kunder, partnere og samfunn. 

Inge G. Thulin

Chairman of the Board, President og Chief Executive Officer, 3M

Del på:

Fortsett lesingen

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form