Logo Lyreco
Resirkulering

Resirkulering

For ytterligere å kunne hjelpe kundene våre med å redusere sin negative påvirkning på miljøet tilbyr Staples kundespesifikke resirkuleringstjenester. Vi samarbeider med tredjeparter over hele Europa for å gjøre resirkulering av blekk- og tonerkassetter mer tilgjengelig, ofte via en hentetjeneste direkte fra kundens lokaler.

Norway recycling programmes


Informasjon om norsk lovgivning rundt elektrisk og elektronisk avfall
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet og skal derfor IKKE kastes sammen med annet avfall. EE-avfall inneholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller til en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Staples Norway får sitt EE-avfall hentet av Norsk Gjenvinning og vi anbefaler våre bedriftskunder å etablere en lignende løsning for å sikre at alt EE-avfall blir forsvarlig håndtert og gjenvunnet.

Kasserte elektriske og elektroniske produkter, Avfallsforskriftens Kapittel 1.
Staples er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter avfallsforskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler.

Staples ansvar som importør:
Som en importør av elektriske og elektroniske produkter er Staples med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, gjenbruk, gjenvinning, deponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Staples løser sine forpliktelser gjennom å være med i Elretur sitt retursystem for EE-avfall.

Staples ansvar som forhandler:
Staples tar imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.
Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Staples omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale, som ved netthandel, skal Staples etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Staples benytter seg av Norsk Gjenvinning sine mottaksanlegg i hele landet. Du kan også levere EE-avfall til din nærmeste Staples butikk, eller bestille henting via Elretur.
For mer informasjon om hvor du finner din nærmeste mottaksstasjon anbefaler vi nettsiden sortere.no.

Staples sørger for at EE-avfallet som leveres inn til Staples butikker ikke innebærer fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for gjenbruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet blir heller ikke redusert.

Staples sørger for forsvarlig oppbevaring av alt mottatt EE-avfall til det blir hentet av Norsk Gjenvinning. Norsk Gjenvinning er hovedoperatør for Norges ledende EE-returselskap RENAS og sørger for miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall som samles inn i hele Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt, eller går til material- og energiutnyttelse (Folkehelseinstituttet 2016). Mer informasjon om gjenvinning av EE-avfall finnes på miljøstatus.no. Lenke til Avfallsforskriften som regulerer forpliktelsene Staples har finner du her (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0930.html). WEEE Directive som er den europeiske lovgivningen om kassert elektronikk finner du her (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:EN:HTML)
Alt som har/trenger et batteri eller en stikkontakt for å fungere, skal leveres inn til miljøsanering og gjenvinning når det kasseres.

Kontakt oss

Er du interessert i å kjøpe mer miljøvennlige produkter? Ønsker du å vite mer om hvordan du kan hjelpe dine ansatte med å bryte vaner og utgjøre en forskjell?
Vi vil gjerne hjelpe deg, så ikke nøl med å kontakte oss.

Våre miljøvennlige partnere

Finn bærekraftige løsninger for å hjelpe bedriften din med å bryte vaner og utgjøre en forskjell, med hjelp fra Staples og våre pålitelige miljøvennlige partnere.

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form