Logo Lyreco
Ansvarsbegrensning

Ansvarsbegrensning

Vilkårene i denne ansvarsbegrensningen gjelder dette webområdet (www.staplesadvantage.no) tilhørende Staples Solutions Norway AS (heretter kalt ”Staples”), med hovedforretningsadresse Solheimveien 6, 1065 Oslo, Norge, og registrert hovedsete i Lørenskog, registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 916 950 381. Vennligst les ansvarsbegrensningen nøye. Ved å bruke dette webområdet og/eller informasjonen som gis på eller via dette webområdet, godtar du å være bundet av denne ansvarsbegrensning.

Informasjonen som gis på eller via dette webområdet bør brukes kun til generelle informasjonsformål, og ikke som en erstatning for noen form for rådgivning. Beslutninger på grunnlag av denne informasjonen tas på eget ansvar og for egen risiko. Ingen rettigheter kan utledes fra informasjonen på dette webområdet. Selv om Staples forsøker å gi nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon, gir Staples ingen garantier eller kommer med påstander om hvorvidt informasjonen som gis på eller via dette webområdet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Staples verken hevder eller garanterer at dette webområdet fungerer uten feil eller avbrudd. Bruk av webområdet som kan hindre bruken til andre Internett-brukere, sette i fare webområdets funksjonalitet og/eller påvirke informasjonen som gis på eller via dette webområdet eller den underliggende programvaren, er ikke tillatt.

Staples kan ikke holdes ansvarlig for erstatningskrav som på noen måte direkte eller indirekte oppstår som følge av tilgang til dette webområdet og/eller (bruk av) informasjonen som gis på eller via webområdet. Staples forbeholder seg retten til å endre informasjonen som gis på eller via dette webområdet, herunder vilkårene i denne ansvarsbegrensning, til enhver tid og uten forvarsel. Staples kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på eksterne webområder med koblinger til dette webområdet eller som dette webområdet kobler til.

Kontakt
close

La oss snakke sammen

Du kan ringe en Lyreco-representant på følgende nummer:

02272

Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter ta kontakt med deg innen kort tid.

Get help NO

Form